برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
سمینارها و همایش ها > سمینارها و همایش ها بازگشت

 تا      


برگزاری کارگاه آموزشی بخشنامه های مالیاتی صادر شده در سال 1396

برگزاری کارگاه آموزشی بخشنامه های مالیاتی صادر شده در سال 1396 با همکاری و مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی خراسان رضوی تحت نظارت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موسسه تحیق و توسعه مدیریت مدبر ( نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی )کارگاه های آموزشی      مدیر سایت       شنبه 15 اردیبهشت 1397 ساعت 7:9

برگزاری سمینار بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی

برگزاری سمینار بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی با امتیاز تمدید پروانهسمینار ها      مدیر سایت       سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:44

برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن

برگزاری همایش مهارت های سالم زیستنسمینار ها      مدیر سایت       یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با امتیاز تمدید پروانه برای تمامی رشته هافایل های سمینار      مدیر سایت       یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19

برگزاری سمینار علمی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (1) با امتیاز تمدید پروانه

برگزاری سمینار علمی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (1) با امتیاز تمدید پروانهسمینار ها      مدیر سایت       سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 4:26

سمینار علمی معرفی ساختمان های بلند هزاره سوم ( با امتیاز تمدید پروانه )

سمینار علمی معرفی ساختمان های بلند هزاره سوم ( با امتیاز تمدید پروانه )سمینار ها      مدیر سایت       چهار شنبه 26 مهر 1396 ساعت 2:53

قوانین و مقررات ساختمانی

آنچه مهندسان ساختمان از حقوق مدنی و قوانین کشوری باید بدانند .فایل های سمینار      مدیر سایت       شنبه 1 مهر 1396 ساعت 8:31

برگزاری سمینار آموزشی قوانین و مقررات ساختمانی با امتیاز تمدید پروانه

برگزاری سمینار آموزشی آنچه مهندسان ساختمان از حقوق مدنی و قوانین کشوری باید بدانند با امتیاز تمدید پروانهسمینار ها      مدیر سایت       چهار شنبه 22 شهریور 1396 ساعت 6:31

برگزاری سمینار اشکالات رایج در اجرای ساختمان های بتنی

برگزاری سمینار اشکالات رایج در اجرای ساختمان های بتنی (نقد و بررسی روشهای موجود و نحوه اجرای سازه بتنی)سمینار ها      مدیر سایت       دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 2:22

دوره آموزشی تخصصی مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM)

سازمان مدیریت صنعتی براساس تفاهم نامه همکاری با موسسه کار تامین اجتماعی برگزار می کند .کارگاه های آموزشی      مدیر سایت       شنبه 10 تیر 1396 ساعت 2:42

دوره آموزشی تخصصی مدیریت مالی و حسابداری

سازمان مدیریت صنعتی براساس تفاهم نامه همکاری با موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار می کند .کارگاه های آموزشی      مدیر سایت       شنبه 10 تیر 1396 ساعت 2:35

اشکالات رایج در اجرای ساختمان های فولادی

اشکالات رایج در اجرای ساختمان های فولادی ( نقد و بررسی روشهای موجود و نحوه اجرای سازه های فولادی )سمینار ها      مدیر سایت       دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 5:1

معیار های انتخاب سازه نگهبان متناسب برای پروژه های مختلف

معیار های انتخاب سازه نگهبان متناسب برای پروژه های مختلف ( نقد و بررسی روشهای موجود و نحوه انتخاب سازه نگهبان بهینه )سمینار ها      مدیر سایت       دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 1:32

برگزاری دوره آموزشی تدوین کیفیت و قوانین حقوقی اجرای استاندارد

موسسه تحقیق و توسعه مدیریت مدبر خراسان رضوی با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی برگزار می کند .کارگاه های آموزشی      مدیر سایت       دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 1:29

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

موسسه تحقیق و توسعه مدیریت مدبر خراسان رضوی با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی برگزار می کند .کارگاه های آموزشی      مدیر سایت       دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 1:29