برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
دوره دکتری سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 14:4

مدیریت حرفه ای کسب و کار - DBA

هدف اصلي اين دوره تربيت مديران حرفه اي و آينده نگر است كه با دانش و مهارتهاي مديريت كسب و كار آشنا شوند تا بتوانند در تدوين جهت گيرهاي راهبردي و مديريت و همچنين حل مسائل واقعي محيط كار كمك كننده باشند.


مقدمه:
 
تجارب موجود در فرايند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهدكه توان مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك اصلي توسعه است . نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشور ما نيز بخوبي احساس شده است . كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي ، وظايف خويش را در راهبري و مديريت علاوه بر وظايف اصلي و سنتي مديريت به ويژه در زمينه حل مسائل واقعي محيط كار به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را
براي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند.

ضرورت و اهميت: 
 
امروزه مدیریت حرفه ای کسب و کار به عنوان يكي از محبوب ترين رشته هاي دانشگاهي جهان شناخته شده است ، به طوري كه بيشتر دانشگاه ها در تلاشند تا اين رشته  را به عنوان يكي از رشته هاي خود ارائه دهند. دليل گرايش دانشگاهها به سمت اينكه اين رشته را در واحد خود دايركنند بسيار واضح است و آن اين است كه امروزه در دنياي رقابتي تجارت و كسب و كار افراد بدون در نظر گرفتن هررشته دانشگاهي كه قبلا" از آن فارغ التحصيل شده باشند مي خواهند خود را براي حركت به سوي پست مديريتي مرتبط با رشته شان آماده كنند.

 

منبع:   تعداد بازدید : 4973 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت