نشانی : مشهد بلوار بعثت ، خیابان ناصرخسرو،نبش بعثت 9 پلاک 69

تلفن : 05138454100

فکس : 05138440060

ایمیل :modaber.eimi@gmail.com